below banner image

Service Center ng Othena

option elipse

Hayaan mo kaming tulungan kang maghanap ng mga serbisyong pangkalusugan

Ang Othena ay ang digital na platform ng Serbisyo Para Sa Pampublikong Kalusugan ng Orange County. Punan ang isang form, para makakuha ng mga serbisyo na kuwalipikado ka.

arrow right

Nangungunang 3 Mga Serbisyo na Ginamit

Vaccinating 2

Mga Pagbabakuna

Manatiling malusog at protektado mula sa COVID-19, Flu, at iba pang mga virus.

Ride Request

Sumakay sa Kahilingan

Mag-iskedyul ng pakikisakay patungo at pabalik mula sa iyong mga appointment sa madaling paraan.

Home bound support

Suporta Para sa mga Di-Makaalis ng Bahay

Para sa mga Kuwalipikadong Indibiduwal: Tumanggap ng tulong mula sa mga propesyunal na nangangalaga sa kalusugan mula sa sarili mong bahay!

Individual Icon

Para sa mga Indibiduwal

Iniuugnay ng Othena ang mga indibiduwal sa mga nagbibigay ng bakuna, nagtatakda ng iskedyul, at kumpletuhin ang iyong proseso ng pagpapabakuna.

indiusual elipse
Providers Icon

Para sa mga Provider

Patiunang itinatala ng Othena ang mga pasyente, tinitiyak na sumasang-ayon ito, at pinapangasiwaan ang mga dapat unahin ng estado at ng batayan ng CDC.

Organizations Icon

Para sa mga Organisasyon

Papangasiwaan ng Othena ang mga malakihang pagte-test at pagpapabakuna laban sa COVID-19 upang tulungan ang iyong organisasyon na makabalik sa normal.

What dose othena provide image

Ano ang Ibinibigay
ng Othena?

Ang mga pagbabakuna ay pinapahusay, pinapadali, at maaaring palakihin para sa milyun-milyong tao. Pinapangyari KA nitong kontrolin, organisahin at sundin ang proseso sa pagbabakuna sa tulong ng system na application-based.

Nagbibigay ito ng mga tagubilin mula sa CDC at ng impormasyon tungkol sa mga bakuna. Naglalaan ito ng mga mabibilis na solusyon sa mga problema at pagka-antala sa pagpapabakuna.

Mga Mahahalagang Impormasyon

Software as a Service Icon

Software bilang isang Serbisyo

Ang Othena ay isang SaaS offering, ibig sabihin maaari itong makita ng mga pasyente sa kanilang mga mobile device sa pamamagitan ng pag-download ng isang application.

Vaccination Orchestration Icon

Pag-oorganisa sa Pagbabakuna

Maghanap ng angkop na mga nagbibigay-bakuna, gumawa ng iskedyul sa pagpapabakuna, at unawain ang proseso ng pagpapabakuna.

It’s FreeIcon

Nababalita ito

Basahin ang mga pinakabagong balita kung paano pinapadali ng Othena ang pagpapabakuna.

Schedule Appointments Icon

Gumawa ng mga Iskedyul

Iiskedyul ang iyong unang pagpapabakuna gayundin ang iyong pangalawang dose. Siguruhing makakuha ng tamang bakuna sa tamang panahon.

Extremely Secure Icon

Napakaligtas

Ang Othena ay highly encrypted. Ang lahat ng impormasyong nakolekta sa system ay protektado.

Real-Time Tracking Icon

Laging Pagsubaybay

Ang Othena ay laging sumusubaybay sa dami ng makukuhang bakuna, sa pamamahagi nito, at pagsubaybay sa paghahatid, na nagbibigay sa mga provider at mga awtoridad sa public health ng mga mabilis na update.

Naghahanap ka pa ng karagdagang impormasyon o gusto mong makatanggap ng virtual na demo ng Othena? Kontakin ang team namin ngayon.

Magpadala ng mensahe sa amin
Shoot us message background image