below banner image

Othena cung cấp những gì?

Chích ngừa được thực hiện một cách hiệu quả, dễ tiếp cận và có thể mở rộng cho hàng triệu người. Othena cho phép bạn kiểm soát, điều phối và theo dõi tiến trình chích ngừa thông qua hệ thống ứng dụng

Othena cung cấp các hướng dẫn từ CDC và thông tin về vắc xin. Othena cung cấp các giải pháp nhanh chóng để giải quyết tắc nghẽ và mọi chậm trễ trong việc điều phối vắc xin

What dose othena provide image

Ai là Othena vì?

Individual Icon

Với Từng Cá Nhân

Othena kết nối mọi cá nhân với các nhà phân phối vắc xin, đặt lịch hẹn và hướng dẫn quý vị về tiến trình chích ngừa.

Providers Icon

Với Nhà Cung Cấp

Othena ghi danh bệnh nhân trước, bảo đảm sự đồng ý và quản lý các cấp độ ưu tiên theo chỉ định của Tiểu bang và CDC.

Organizations Icon

Với Các Tổ Chức

Othena tạo điều kiện cho các nỗ lực thử nghiệm và chích ngừa COVID-19 ở quy mô lớn để giúp các công ty của quý vị trở lại hoạt động kinh doanh.

Các Yếu Tố Chính Của Othena

Software as a Service Icon

Dịch Vụ Phần Mềm

Othena là một dịch vụ SaaS, có nghĩa là các bệnh nhân có thể truy cập Othena trên thiết bị di động của quý vị thông qua việc tải xuống một ứng dụng.

Vaccination Orchestration Icon

Điều Phối Chích Ngừa

Kết nối với các nhà phân phối vắc xin, đặt lên lịch hẹn chích ngừa và tìm hiểu về tiến trình chích ngừa.

It’s FreeIcon

Othena Có Trên Tin Tức

Đọc tin tức mới nhất về cách Othena đang giúp cho việc chích ngừa dễ dàng hơn.

Schedule Appointments Icon

Làm hẹn

Làm hẹn cho mũi chích ngừa thứ nhất cũng như mũi thứ hai sau đó. Bảo đảm bạn được chích ngừa đúng thuốc chủng và đúng thời điểm.

Extremely Secure Icon

An toàn tối đa

Othena mã hóa cao. Tất cả thông tin thu thập được và lưu trữ trong hệ hống được bảo vệ và bảo mật

Real-Time Tracking Icon

Theo dõi với thời gian thực tế”

Othena cung cấp dữ liệu với thời gian cập nhật về số lượng, thuốc chủng có sẵn, việc phân phối và theo dõi vận chuyển, giúp các nhà cung cấp và cơ quan y tế cộng đồng có thông tin cập nhật nhanh nhất.

Bạn muốn tìm thêm thông tin hoặc muốn nhận bản giới thiệu qua mạng về Othena? Liên lạc với đội ngũ của chúng tôi ngay hôm nay.

Hãy gửi cho chúng tôi một tin nhắn
Shoot us message background image