Process banner
below banner image
Get vaccniated image

Magpabakuna!

Magiging pamilyar ka sa Othena sa mga video na ito. Ikaw man ay isang pasyenteng gustong magtakda at mag-ayos ng iskedyul ng pagpapabakuna, o isang tagapagbakunang nangangailangan ng pagsasanay sa paggamit ng platform, umaasa kaming matutulungan ka ng impormasyong ito.

Othena para sa mga pasyente

Paggamit ng Othena

1. Ano ang aasahan mo sa iyong unang iskedyul ng pagpapabakuna

Paggamit ng Othena

2. Tungkol sa iyong ikalawang iskedyul ng pagpapabakuna

Paggamit ng Othena

3. Paano mag-iskedyul, baguhin ang iskedyul, at/o kanselahin ang iskedyul

Othena para sa mga tagapagbakuna

Paggamit ng Othena

1. Paano magdagdag o mag-alis ng mga pagbabakuna tulad ng COVID-19 at Flu sa lokasyon ng iyong klinika.

Paggamit ng Othena

2. Video ng pagsasanay para sa mga staff at boluntaryo tungkol sa proseso ng pagpapatala

Paggamit ng Othena

3. Video ng pagsasanay tungkol sa pagpapatala gamit ang mga QR code

Paggamit ng Othena

4. Video ng pagsasanay para sa mga tagapagbakuna tungkol sa mga mahahalagang bagay na dapat tandaan

Paggamit ng Othena

5. Video ng pagsasanay para sa pagdaragdag ng Mga Serbisyo ng Othena sa talaan ng isang pasyente, kabilang ang 3rd Dose, Booster, at Flu Shot

Humiling ng Sakay

Paggamit ng Othena

1. Nagbu-book ng isang Ride Request sa pamamagitan ni Othena

Contact us img

Mayroon kang mga katanungan?
Mayroon kaming mga kasagutan

Ang mga sumusunod ay ang ilan sa mga madalas itanong tungkol sa platform ng Othena. Kailangan pa rin ng patnubay? Huwag mahiyang makipag-ugnayan sa amin - masaya kaming tutulong!

Mangyaring tawagan ang COVID-19 Hotline sa (714) 834-2000, o magpadala sa amin ng email sa [email protected] Available ang support staff 8am-5pm PST, Lunes hanggang Biyernes.

Kontakin Kami

Mga Madalas Itanong ng Pasyente

Pakisuyong pumunta sa Othena.com at pindutin ang "Mga Bagong Pasyente".

Mula doon ay uudyukin kang sumagot kung natutugunan mo ang mga ligal na kinakailangan sa edad gaya ng tinukoy ng CDC.

Kung kuwalipikado ka, maaari kang pumili ng petsa at oras para itakda ang iyong iskedyul. Kapag nakakita ka na ng angkop na oras ng iskedyul, maaari mong piliin ang "Magparehistro" na magdadala sa iyo tungo sa form ng pagpaparehistro para magawa ang iyong profile.

Sa sandaling makapagpa-rehistro, mapupunta ka sa login screen ng pasyente. Mula rito maaari mong baguhin o kanselahin ang iyong iskedyul. Maaari mo ring punan ang iyong araw ng assessment sa pagpapabakuna. Ang pagdadala ng iyong QR code pagkatapos mong makumpleto ang iyong assessment ay magpapadali sa iyong iskedyul ng pagpapabakuna.

Kung gusto mong gamitin ang parehong email address para sa dalawang magkaibang indibiduwal, pakisuyong gamitin ang Family Feature ng Othena. Maaari mong idagdag ang mga miyembro ng iyong pamilya sa sa isang centralized account sa pamamagitan ng Othena Family Feature. Maaari mong subaybayan ang proseso ng pagpapabakuna ng iyong (mga) miyembro ng pamilya pagkatapos mo silang idagdag. Hindi kailangan ng magkaibang mga email para sa bawat miyembro ng pamilya.

Pakisuyong tandaang ang iskedyul ng pagpapabakuna ay para lamang sa makakatanggap nito. Kung magtakda ng iskedyul ang isang miyembro ng pamilya sa kanilang magkakahiwalay na login page, hindi ito kakapit sa lahat ng miyembro ng account - kaya tiyaking magtakda ng iskedyul para sa bawat miyembro ng pamilya. Ang feature na ito ay makikita kapuwa sa Othena app at sa othena.com.

Pakisuyong bisitahin ang othena.com at pindutin ang Patient Login button para makapag-signin. Mula roon, puwede mong piliin ang "Magtakda ng Iskedyul" para makita ang mga available na iskedyul. Pakisuyong tandaan na tanging ang mga araw lang na may available na iskedyul ang magpapakita ng lugar at oras na mapagpipilian, at mula roon ay maaaring paisa-isang araw lang ang magbukas. Kung walang mapagpipiliang mga araw, ibig sabihin ay puno na ang mga iskedyul para sa araw na ito. Pakisuyong regular na tingnan kung ang mga petsa ng iskedyul habang inilalabas ang mga ito.

Matapos mong matanggap ang unang dosis ng pagbabakuna, aabisuhan ka sa pamamagitan ng email upang maiskedyul ang iyong pangalawang appointment. May kakayahan kang mag-iskedyul ng lokasyon ng iyong pangalawang dosis, ng petsa at oras na mas malapit sa kinakailangang petsa ng iyong naka-iskedyul na dosis ng bakuna 21 araw para sa Pfizer, 28 araw para sa Moderna.

Ang mga pangatlong dosis ay magagamit lamang para sa mga taong edad 12 pataas na tumatanggap ng mga paggagamot na nauugnay sa katamtaman hanggang sa matinding kompromiso sa immune. Kasama rito:

  • Tumatanggap ng aktibong paggamot sa cancer para sa mga bukol o cancer ng dugo
  • Nakatanggap ng transplant ng organ at kumukuha ng gamot upang sugpuin ang immune system
  • Nakatanggap ng isang transplant ng stem cell sa loob ng huling 2 taon o kumukuha ng gamot upang sugpuin ang immune system
  • Katamtaman o matinding pangunahing imyunidad (tulad ng DiGeorge syndrome, Wiskott-Aldrich syndrome)
  • Masulong o hindi ginagamot na impeksyon sa HIV
  • Aktibong paggamot na may mataas na dosis na corticosteroids o iba pang mga gamot na maaaring pigilan ang iyong tugon sa resistensya

Dapat makipag-usap ang mga tao sa kanilang tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan tungkol sa kanilang kondisyong medikal at kung ang pagkuha ng isang karagdagang dosis ay angkop para sa kanila.

Nag-aalok ang mga klinik ng mobile sa County ng karagdagang dosis ng bakuna sa mga karapat-dapat. Mag-sign up para sa isang tipanan sa www.Othena.com o sa Othena mobile phone app.

Magagamit din ang mga karagdagang dosis ng bakuna sa pamamagitan ng iba pang mga kasalukuyang kanal ng pagbabakuna, kabilang ang mga tagabigay ng pangangalaga ng kalusugan, mga klinika, at mga botika sa kapitbahayan. Maaari mong bisitahin ang myturn.ca.gov upang makagawa ng isang tipanan o makahanap ng isang kalapit na klinika.

Kung nais mong mag-iskedyul muli, maaari mo itong gawin sa pamamagitan ng Othena app o sa othena.com sa pamamagitan ng pag-log in at pagtingin sa mga detalye ng iyong mga appointment sa pagbabakuna. May kakayahan kang pumili ng petsa, oras, at lokasyon na pinakamaginhawa para sa iyo nang 5 araw bago ang iyong ginustong petsa ng pangalawang dosis.

Pakisuyong magpunta sa Othena.com at i-click ang Patient Login button.

I-click ang Forgot Password button.

Ilagay ang email na ginamit mo sa pag-register.

Makakatanggap ka ng email at maaari mo nang magawa ang iyong password.

Maaari mong baguhin ang iyong impormasyon sa profile section ng Othena app o sa Othena.com. Para makapag-login sa webpage, gamitin ang email address at password na ginamit mo nang mag-register ka sa website. Hanapin ang "I-Edit ang Profile" na icon sa kanang bahagi ng screen para ilagay ang iyong impormasyon. Sa app, pindutin ang 3 bar sa kaliwang itaas na bahagi. May lapis na makikita katabi ng iyong profile photo o letra. Pindutin ang lapis at maaari mo nang i-update ang iyong personal na impormasyon at email.

Pakisuyong tandaan na ang iyong email address ay maaari lamang baguhin sa Othena app.

Kung ang iyong impormasyon ay wala sa system, pakisuyong tiyakin na subukang mag-login gamit ang lahat ng mga email account na ginamit mo sa pag-register sa Othena.com. Bilang pag-iingat, iniuugnay lamang ng system ang iyong impormasyon sa isang account. Maaaring kailangan mong baguhin ang iyong password para makapag-login. Kung hindi mo makita ang iyong rekord, pakisuyong mag-email sa [email protected] na may kalakip na larawan ng iyong CDC card. Kailangan namin ng larawan bilang patunay ng pagpapabakuna para mai-upload ang iyong impormasyon.

Kung sinubukan mong baguhin ang iyong password, ngunit hindi ka nakatanggap ng email sa pagbago ng password, pakisuyong kontakin ang Orange County COVID-19 help desk sa
(949) 769-7536.

Ang maibibigay lamang ng Athena ay isang digital na buod ng pagbabakuna. Hindi kami nagbibigay ng mga CDC Card. Kung nawala mo ang iyong CDC card pagkatapos makatanggap ng bakuna ng COVID-19 sa isang POD site ng County, mangyaring tumawag sa COVID-19 hotline ng Orange County sa (714) 834-2000 o mag-email sa mailbox ng Programang Tulong sa Pagbabakuna (Immunization Assistance Program, IAP) ng Ahenya sa Pangangalagang Pangkalusugan ng OC (OC Health Care Agency) sa [email protected] upang humiling ng kapalit na CDC card.

Ang maibibigay lamang ng Athena ay isang digital na buod ng pagbabakuna. Hindi kami nagbibigay ng mga CDC Card. Kung may maling impormasyon sa iyong CDC card pagkatapos makatanggap ng bakuna ng COVID-19 sa isang POD site ng County, mangyaring tumawag sa COVID-19 hotline ng Orange County sa (714) 834-2000 o mag-email sa mailbox ng Programang Tulong sa Pagbabakuna ng Ahenya sa Pangangalagang Pangkalusugan ng OC sa [email protected] upang humiling ng bagong CDC card na may itinamang impormasyon.

Maaari mong tingnan ang buod ng iyong pagbabakuna sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong dashboard ng pasyente sa othena.com o sa pamamagitan ng pag-log in sa iyong account sa othena app. Kapag nasa loob na ng Othena app, mangyaring pumunta sa ilalim ng screen kung saan makikita mo ang isang icon ng kalendaryo sa kaliwa ng icon ng kampana. Ang pag-klik sa icon ng kalendaryo ay magpapakita sa iyo ng buod ng pagbabakuna. Kung nais mo ng isang digital na card sa pagbabakuna na mayroong QR code, mangyaring pumunta sa https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/ at punan ang impormasyon na kinakailangan upang ma-akses ang iyong digital na tala ng bakuna.

Kasama sa aming naka-print na card ng pagbabakuna ang buod ng iyong mga katanungan sa paunang pagtatasa, ang form ng pahintulot at ang pareho mong pagbabakuna. Mangyaring tandaan na ang naka-print na card sa pagbabakuna na ito ay hindi isang kopya na CDC card at wala itong kalakip na QR code. Ang isa pang opsyon na imumungkahi namin ay ang direktang pag-print ng buod ng iyong pagbabakuna mula sa iyong screen sa pamamagitan ng pag-print sa home page ng iyong account. Kung nais mo ng isang QR code para sa iyong digital na tala ng pagbabakuna, mangyaring pumunta sa site na https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/.