Muốn tìm hiểu thêm cách nào để mời gọi nhóm của bạn chích ngừa? Dễ dàng và nhanh chóng lắm! Tìm hiểu xem thực hiện cách nào

Group vaccination ellipse Group vaccination
1
Writing icon

Ghi danh

Ghi danh giúp trường học của bạn, nhà thờ hay các nhóm cộng đồng khác chích ngừa! Hãy đem mọi người trở lại với nhau! Có thể có ngân khoản đền bù!

2
Hand icon

Chọn một kế hoạch

Trả lời vài câu hỏi để chúng tôi có thể quyết định kế hoạch tốt nhất cho nhóm của bạn. Chọn ngày, giờ, và địa điểm thích hợp nhất.

3
Pepole icon

Ghi danh những người thuộc nhóm của bạn.

Chúng tôi sẽ hình thành kế hoạch tốt nhất cho bạn và sẽ hội ý với bạn để được xác nhận. Hãy gởi cho chúng tôi danh sách những người trong nhóm của bạn để họ được ghi danh. Bạn cũng có thể mời họ tự ghi danh. Chúng ta cần giữ trật tự.

4
confirmation icon

Nhận được sự đồng thuận.

Chúng tôi sẽ mời từng người trong nhóm của bạn làm hẹn cho họ. Chúng tôi cũng sẽ gởi các chuyên viên y tế đủ tiêu chuẩn đến chích ngừa cho nhóm của bạn.

Trách nhiệm của thiện nguyện viên

Làm thay đổi công đồng của bạn bằng cách giúp gia tăng tỷ lệ chích ngừa trong gia đình, bạn hữu, láng giềng và đồng nghiệp. Giúp cộng đồng của bạn được an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc hơn!

Hospital

Hãy tập hợp công đồng của bạn!

Tận dụng vị thế lãnh đạo cộng đồng của bạn để khuyến khích và cổ súy mọi nỗ lực chích ngừa. Hoàn tất một mẫu khai đơn giản nhân số tham dự, chúng tôi sẽ liên lạc. Tối thiểu 50 cuộc hẹn là thích hợp để tổ chức một trạm chích ngừa cho nhóm của bạn/địa điểm.

Medicine

Hãy loan truyền tin tức!

Cổ súy sự kiện chích ngừa của bạn thông qua các phương tiện truyền thông bạn có, bao gồm mạng xã hội. Một khi sự kiện được xác nhận, một Liên lạc viên công đồng mẫn cán sẽ cung cấp các tài liệu cổ động đã dịch bằng tiếng Anh, Tây ban Nha và Việt Nam mà bạn có thể dùng để loan truyền tin tức. Các ngôn ngữ thêm nữa sẽ có theo yêu cầu và có thể kết hợp với Liên lạc viên cộng đồng của bạn. Cơ quan Y tế quận Cam là đối tác của bạn cũng sẽ cổ động sự kiện trên các kênh truyền thông đại chúng của chúng tôi.

Ambulance

Hãy là người hùng của cộng đồng!

Bấm vào đây để ghi danh cho cộng đồng của bạn được có một sự kiện chích ngừa COVID-19 lưu động phục vụ miễn phí cho những người quan tâm từ 12 tuổi trở lên.

Medicine
Together

Bảo vệ và Nối kết trở lại

với những người bạn yêu thương.

Hãy kết nối cộng đồng nhóm bạn với một nhóm thực hiện tiêm chủng được huấn luyện, kinh nghiệm và đầy đủ tiêu chuẩn. Chúng tôi cung ứng hết mọi thứ bạn cần

#Nối kết lạiOC #Hãy chích ngừa #Tiêm phòng