Gusto mong matuto ng higit kung paano mababakunahan ang iyong grupo?
Mabilis at madali lang ito! Tingnan kung paano ito nangyayari.

Group vaccination ellipse Group vaccination
1
Writing icon

Magpatala

Magpatala upang mabakunahan ang iyong paaralan, ka-relihiyon, o iba pang grupo sa komunidad! Muli nating pagsama-samahin ang mga tao! Maaaring magkaroon ng reimbursement!

2
Hand icon

Pumili ng plano

Sagutan ang ilang mga katanungan upang matukoy namin ang pinakaangkop na plano para sa grupo mo. Pumili ng petsa, oras, at lugar na pinakamaganda.

3
Pepole icon

3. Irehistro ang grupo mo

Gagawa kami ng pinakamainam na plano para sa iyo, at ipapakumpirma ito sa iyo. Magpadala sa amin ng listahan ng mga taong miyembro ng grupo mo na irerehistro. O maaari mo silang imbitahang irehistro ang sarili. Manatiling organisado.

4
confirmation icon

4. Tumanggap ng kumpirmasyon

Magpapadala kami ng imbitasyon sa lahat ng miyembro ng grupo mo para makapag-iskedyul sila. Magpapadala rin kami ng mga kuwalipikadong health professional upang bakunahan ang grupo mo.

Responsibilidad ng mga Boluntaryo

Tumulong sa komunidad mo sa pamamagitan ng pagpapabakuna sa iyong pamilya, mga kaibigan, kapitbahay, at katrabaho. Tumulong na gawin mas ligtas, malusog, at maligaya ang komunidad mo!

Hospital

Ayain ang komunidad mo!

Gamitin ang iyong posisyon bilang isang lider ng komunidad upang hikayatin at itaguyod ang pagpapabakuna. Punan ang isang intake form at makikipag-ugnayan kami sa iyo. 50 mga appoinment ang pinakamababa para makapagpadala ng klinika sa iyong grupo/lugar.

Medicine

Ipakalat ang balita!

Isapubliko ang iyong pangbabakuna sa pamamagitan ng mga tools, gaya ng social media. Sa sandaling makumpirma ang event mo, isang Community Liaison ang magbibigay ng mga promosyonal na mga materyales na isinalin na sa Ingles, Español, at Vietnamese na magagamit mo sa pagsasapubliko. May mga karagdagang wika kung kakailanganin at maaarin ipakipag-ugnayan sa iyong Community Liaison. Ang OC Health Care Agency, bilang iyong partner, ay magpo-promote rin ng iyong event sa aming mga social media channel.

Ambulance

Maging isang bayani ng komunidad!

Pindutin ito para makapagpatala sa isang mobile vaccination event na magbibigay ng mga libreng bakuna laban sa COVID-19 para sa lahat ng interesado na 12 taong gulang pataas.

Medicine
Together

Protektahan at Samahan

ang mga minamahal mo.

Iugnay ang iyong serbisyo sa mobile na pagbabakuna sa isang sinanay mabuti, makaranasan, at kuwalipikadong grupo ng mga tagapagbakuna laban sa COVID-19. Ibibigay namin ang lahat kailangan mo.

#ReconnectOC #LetsGetVaccinated #Vacunate