How it Works

Othena is a highly-secure (digitally encrypted and HIPAA compliant) app that matches you with vaccine providers, sets up your appointments, and guides you before, during, and after your vaccination. In addition to making an appointment for your primary vaccine, Othena will ensure you receive the correct second dose at the correct time.

Othena provides the most up-to-date information on COVID-19 and vaccines from trusted, scientifically-accurate sources.

Fill out the form to the right when to get notified when Othena is available.

Các Yếu Tố Chính Của Othena
Software as a Service Icon

Dịch Vụ Phần Mềm

Othena là một dịch vụ SaaS, có nghĩa là các bệnh nhân có thể truy cập Othena trên thiết bị di động của quý vị thông qua việc tải xuống một ứng dụng.

Vaccination Orchestration Icon

Điều Phối Chích Ngừa

Kết nối với các nhà phân phối vắc xin, đặt lên lịch hẹn chích ngừa và tìm hiểu về tiến trình chích ngừa.

It’s FreeIcon

Othena Có Trên Tin Tức

Đọc tin tức mới nhất về cách Othena đang giúp cho việc chích ngừa dễ dàng hơn.

Schedule Appointments Icon

Làm hẹn

Làm hẹn cho mũi chích ngừa thứ nhất cũng như mũi thứ hai sau đó. Bảo đảm bạn được chích ngừa đúng thuốc chủng và đúng thời điểm.

Extremely Secure Icon

An toàn tối đa

Othena mã hóa cao. Tất cả thông tin thu thập được và lưu trữ trong hệ hống được bảo vệ và bảo mật

Real-Time Tracking Icon

Theo dõi với thời gian thực tế”

Othena cung cấp dữ liệu với thời gian cập nhật về số lượng, thuốc chủng có sẵn, việc phân phối và theo dõi vận chuyển, giúp các nhà cung cấp và cơ quan y tế cộng đồng có thông tin cập nhật nhanh nhất.

I want Othena!

Please let me know when Othena will be available

Let us know how to reach you